Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Raporty bieżące
z rynku medycznego

Badania rynku zamówień publicznych

Raporty
opisowe

Gotowe
raporty

  NASZE RAPORTY TO:

 • Wiedza na temat cen, ilości oraz innych parametrów dotyczących wyników przetargów w ujęciu bieżącym lub historycznym
 • Codzienny dostęp do informacji przetargowych w odniesieniu do konkretnych części i pakietów danego zamówienia
 • Możliwość identyfikacji kluczowych klientów, konkurentów oraz potrzeb i trendów na rynku zamówień publicznych

2007

rok uruchomienia usługi
raportów SWZ

72 000

raportów tworzonych
rocznie

200

zadowolonych klientów 

2 248

Przetargi oczekujące na oferty

43 668

Ilość rozstrzygniętych pakietów z ostatnich 3 miesięcy

7 092 654 089

Wartość rozstrzygniętych pakietów z ostatnich 3 miesięcy

Liczba ogłoszonych przetargów

Liczba aktualnych kontraktów zawartych ze zwycięskimi firmami

Wartość umów w ramach zamówień publicznych

PressinfoMed to najwyższej jakości raporty, zaawansowane analizy i podsumowania rynku zamówień publicznych przygotowane przez doświadczonych ekspertów.

 • innowacyjny bieżący monitoring przetargów w branży medycznej
 • badania rynku zamówień publicznych w branży medycznej
 • badanie konkurencji
 • wprowadzenie nowego produktu na rynek
 • analiza sprzedaży szpitalnej
 • badanie sprzedaży konkretnego produktu – leku, sprzętu medycznego, materiału jednorazowego użytku
 • w pełni spersonalizowane i wyselekcjonowane oferty
 • zindywidualizowane podejście i opieka na każdym etapie umowy

Klienci

Q

Skontaktuj się z nami