Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Codzienne raporty przetargowe z rynku medycznego

AKTUALNE OGŁOSZENIA

418

przetargów

leki i produkty
farmaceutyczne

1 003

przetargów

materiały
medyczne

705

przetargów

sprzęt
medyczny

15

przetargów

odżywki
medyczne

107

przetargów

odzież medyczna
i jednorazowa

Szybkość działań i precyzja podejmowanych decyzji to obecnie wyznaczniki skutecznego prowadzenia biznesu prowadzonego. Jest to niezwykle istotne również w przypadku rynku zamówień publicznych (publicznego rynku zakupowego). Praca działów analizujących rynek medycznych zamówień publicznych oraz przygotowujących oferty przetargowe na materiały medyczne, leki czy sprzęt medyczny jest trudna i czasochłonna. Wymaga umiejętności organizacji i zarządzania pojawiającymi się codziennie nowymi ogłoszeniami, łączenia wiedzy z wielu różnych dziedzin i obszarów gospodarki. Osoby zajmujące się codziennym wyszukiwaniem przetargów, sprawdzeniem dokumentacji i wyborem tego postępowania, które będzie właściwe dla firmy, tracą na to dużo cennego czasu. Korzystając z zasobów Internetu czy bazując na informatorach przetargowych, muszą przejrzeć wiele z nich, aby wyodrębnić te właściwe. Należy pamiętać, że rynek medyczny jest bardzo obszerny, a ilość zamawianego asortymentu ogromna i zróżnicowana.

Usprawnieniem ich pracy są raporty medyczne przygotowywane na podstawie dokładnej analizy SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia), czyli wykazów asortymentu, będących częścią dokumentacji przetargowej. Nasze analizy rynku medycznego dostarczają dokładnych informacji bez potrzeby samodzielnego przeglądania informatorów. Rozwiązanie to daje pewność, że Klient otrzymuje informację o przetargu — z branży medycznej — niezależnie od tego, w jaki sposób opisany został przedmiot zamówienia. To my przeszukamy i sprawdzimy wszystkie postępowania z tego zakresu oraz wybierzemy wyłącznie te spełniające wymagania Klienta.
Takie rozwiązanie w sposób naturalny prowadzi do bardziej ustrukturyzowanego i zorganizowanego podejścia do rynku zamówień publicznych w sektorze medycznym.

Jest to ogromna oszczędność czasu poświęcanego codziennie
na analizę otrzymywanych ogłoszeń przetargowych.

Q

Poproszę przykładowy raport

  Q

  Poproszę o bezpłatny test

   Jakich informacji dostarcza usługa raportów opartych na dokumentacji przetargowej, a nie wyłącznie przedmiocie zamówienia? 

   W otrzymanym raporcie przesyłamy informację o tym, że dany zamawiający ogłosił przetarg, który – zgodnie z dokumentacją dołączoną do przetargu – odpowiada rodzajowi prowadzonej przez Klienta działalności. Dzięki naszemu rozwiązaniu pracownicy zajmujący się przetargami będą w stanie szybko docierać do opublikowanych ogłoszeń dotyczących wyłącznie zakresu działalności firmy. Podsumowanie zapewnia wysoki poziom agregacji danych oraz gwarantuje, że wszystkie postępowania dotyczące leków, sprzętu medycznego czy materiałów medycznych, które pojawiają się na rynku, w formie spersonalizowanej trafią do Klienta. W efekcie pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi zyskają czas na przygotowanie oferty, który wcześniej musieli przeznaczyć na wyszukanie właściwego przetargu.

   Badania rynku medycznego, których wynikiem są raporty medyczne, dostarczają wnikliwej i rzetelnej wiedzy na temat tego obszaru gospodarki. 

   Przygotowane dane będą użyteczne zarówno dla działu zajmującego się zamówieniami publicznymi jak również dla działu sprzedaży. Identyfikacja perspektywicznych klientów oraz dostosowaniu modelu sprzedaży do warunków rynku, umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału rynku zamówień publicznych w branży medycznej.  

   Mając na uwadze analizy z poprzednich lat, należy przypuszczać, że ilość przetargów medycznych w 2022 roku utrzyma się przynajmniej na podobnym poziomie.  

   Case study

   Raport cykliczny – codzienny z analizy SWZ

   Jeden z naszych Klientów potrzebował przeorganizowania pracy działu zajmującego się zamówieniami publicznymi na rynku medycznym. Praca działu koncentrowała się na wyszukiwaniu ogłoszeń, sprawdzeniu ich treści, zapoznaniu się z dokumentacją przetargową oraz wyszukiwaniu produktów w wykazach asortymentowo – cenowych dołączonych do SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia). Problemem Klienta był czas, jaki jest przeznaczany na wykonanie wymienionych czynności oraz niedocieranie do wszystkich publikowanych ogłoszeń.

   Po ustaleniu zakresu tematycznego i opracowaniu słów kluczowych zaprosiliśmy Klienta do przetestowania naszej usługi – analizy SWZ.
   Test trwał 5 dni, w trakcie których Klient otrzymywał nie tylko dane w formie przejrzystego raportu przetargowego, ale również informacje na temat jego funkcjonalności i możliwości wykorzystana. Na każdym etapie nasz Klient został otoczony opieką dedykowanego opiekuna, do którego w każdej chwili mógł zwrócić się z każdą nurtującą go wątpliwością, ze swoimi pytaniami, czy prośbą o uszczegółowienie zakresu monitoringu.

   Po zakończeniu testu oraz jego ocenie przez Klienta została przygotowana oferta sfinalizowana rozpoczęciem współpracy. Zgodnie z decyzją Klienta raporty rozsyłane były według podziału regionalnego do wybranych osób w firmie odpowiedzialnych za dany region. Osoba zarządzająca działem przetargowym oraz sprzedażą szpitalną otrzymywała raport tygodniowy, w którym zawarte zostało podsumowanie raportów codziennych wraz z informacją, do jakiej osoby w firmie został wysłany dany przetarg. Rozwiązanie to zdecydowanie ułatwiło nadzór nad całym procesem udziału w rynku zamówień publicznych i jednocześnie podniosło efektywność jego pracowników.

   Serdecznie zapraszamy do przetestowania codziennego raportu z analizy SWZ .

   Q

   Poproszę przykładowy raport

    Q

    Poproszę o bezpłatny test

     Raporty bieżące
     z rynku medycznego

     Analiza rynku zamówień publicznych

     Raporty
     opisowe

     Gotowe
     raporty