Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Raporty opisowe

Raporty opisowe – dotyczące leków, sprzętu medycznego czy materiałów medycznych, poprzez szeroką perspektywę analityczną, pozwalają spojrzeć na swój biznes pod innym kątem.

Analizy te są pomocne na wielu płaszczyznach m.in.:

 • ułatwiają zbudowanie strategii sprzedaży;
 • pozwalają uniknąć porażek;
 • skracają drogę do celu.

Zastosowanie statystyki medycznej jest bardzo szerokie. Spotkanie z zarządem, prelekcja dla partnerów biznesowych czy współpracowników opiera się często na zobrazowaniu sytuacji w branży.

Spotkanie z zarządem, prelekcja dla partnerów biznesowych czy współpracowników opiera się często na zobrazowaniu sytuacji
w branży.

Bardzo pomocnym narzędziem, które skróci czas przygotowania opracowania i jednocześnie dostarczy wnikliwych informacji, są raporty opisowe. Przedstawiają one rynek w różnych ujęciach,
w różnych zakresach czasowych oraz zestawiając ze sobą różne dane. Prezentują szeroki obraz wybranego zagadnienia.

Celem badania struktury rynku oraz jego analizy jest uzyskanie informacji, w jaki sposób firma może zwiększyć przewagę konkurencyjną, jak zaplanować swoje działania oraz wykorzystać potencjał rynku na potrzeby rozwoju biznesu.

Q

Zamówienie raportu opisowego

  Co oferujemy?

  Oferujemy możliwość gotowych podsumowań wybranego zakresu tematycznego z branży medycznej, zakresu czasowego czy asortymentu, który wystąpił na rynku zamówień publicznych.

  Nasi eksperci przygotują raport w postaci opisowej lub prezentacji, tych danych, które są niezbędne do zaprezentowania innym osobom w firmie. Materiał wyjściowy do podsumowań jest uzyskiwany dzięki zastosowaniu statystyki medycznej, opracowanej zgodnie z zasadami analizy Desk Research.

  Nasze podsumowania zawierają analizę opublikowanych przetargów m.in
  z uwzględnieniem miejsca ogłoszenia czy nazwy zamawiającego. Dają możliwość sprawdzenia, gdzie wydano najwięcej środków, jaki fragment rynku należy do konkurencji. Ale to tylko wycinek informacji, jakie możemy przygotować w ramach tej usługi, ponieważ każde może być dostosowane do konkretnych potrzeb Klienta. 

  Case study

  Raport opisowy

  Jeden z Klientów z branży medycznej zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie analizy rynku zamówień publicznych w zakresie dostaw sprzętu medycznego dla szpitali. Interesował go okres dwóch lat.
  Zgodnie z potrzebami Klienta ustaliliśmy podzielenie całości tematyki na 3 grupy produktowe, w ramach których wyodrębniono produkty podlegające monitoringowi.
  Były to między innymi: stoły operacyjne, kolumny sufitowe, kardiomonitory, ultrasonografy.

  Przygotowane przez nas podsumowanie zawierało tabele z dokładnymi informacjami dotyczącymi postępowań przetargowych. Klient otrzymał również wgląd w źródło tychże informacji. Do analizy dołączone zostały raporty opisowe dla każdej z grup w języku polskim i angielskim, z prezentacją graficzną.

  W raportach – dla każdej z grup oraz rodzaju sprzętu – nasz Klient otrzymał następujące informacje dotyczące m.in.:
  – liczby zawartych kontraktów w ramach rozstrzygniętych przetargów;
  – wartości kontraktów;
  – najczęściej stosowany trybów;
  – liczby rozstrzygnięć w poszczególnych województwach;
  – wartości rozstrzygnięć w poszczególnych województwach;
  – liczby i wartości rozstrzygnięć dla każdego rodzaju produktu;
  – liczby zamówionego sprzętu w sztukach;
  – informacji o zwycięskich firmach – liczba oraz wartość zawartych kontraktów;
  – dokładnego omówienia Zwycięzców z pierwszej piątki;
  – dokładnego omówienia osobno każdej z kategorii sprzętu.

   

  Po raz kolejny należy wspomnieć, że wartością opracowań jest skorelowanie — w ramach jednej firmy – różnych działań: pozyskiwanie danych, ich weryfikacja i  przygotowanie z zastosowaniem metod statystyki medycznej.

  Zapraszamy do skorzystania z oferty całkowicie dopasowanej do potrzeb Klienta!

  Q

  Zamówienie raportu opisowego

   Raporty bieżące
   z rynku medycznego

   Analiza rynku zamówień publicznych

   Raporty
   opisowe

   Gotowe
   raporty