Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Analiza rynku zamówień publicznych

Współczesny świat biznesu jest bardzo konkurencyjny, a sukces firmy zależy od tego, na ile jesteśmy skuteczniejsi od naszych konkurentów. Każdego dnia przedsiębiorca mierzy się z szeregiem decyzji, często opartych na informacjach pochodzących z rynku i wnikliwej ich analizie. Szybkość i precyzja są dwoma wyznacznikami, które nadają kierunek jego działaniom.

Biorąc pod uwagę dynamikę rynku, przygotowaliśmy rozwiązanie, które skutecznie usprawni pracę i jednocześnie będzie źródłem wiarygodnej i sprawdzonej informacji. Kompendium wiedzy na temat zapotrzebowania i dostaw konkretnego produktu (leku, sprzętu medycznego czy środków medycznych), informacji o strukturze rynku, analizy konkurencji oraz ich strategii sprzedażowych jest cenionym przez naszych Klientów narzędziem przygotowanym w oparciu o rzetelną ocenę sektora zamówień publicznych. 

Rozwiązaniem, które przybliży do podejmowania trafnych decyzji biznesowych, jest niewątpliwie analiza rynku medycznego, czy bardziej szczegółowa (ze szczególnym uwzględnieniem) – analiza rynku farmaceutycznego.

Q

Zamówienie raportu analiza rynku

  Dlaczego analiza rynku zamówień publicznych
  jest ważna/potrzebna?

  Szczegółowe dane, które zostały w niej zawarte, pozwolą na wnikliwą, wielopłaszczyznową ocenę wybranego obszaru rynku medycznego, stanowiąc wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych odnoszących się do budowania i rozwijania oferty. Podsumowanie dostarczy wiedzy na temat:

  • charakterystyki rynku przetargów publicznych w branży medycznej,
  • segmentacji placówek medycznych stosujących dany asortyment,
  • analizy konkurencji.

  Analiza rynku zamówień publicznych jest zestawieniem danych rynkowych na temat działań konkurencji. Zawiera informację o tym, w jakich przetargach brała udział konkurencja, jakie kwoty zdecydowały o wyborze ich oferty, jakie podmioty ogłosiły przetargi na dany asortyment i jakie dokładnie było na niego zapotrzebowanie. Raporty te umożliwiają szczegółowy poziom wglądu w ceny, oferowane przez konkurencję i tendencje na rynku zamówień publicznych. To tylko zarys możliwości, ponieważ każda ocena rynku przygotowywana jest pod kątem potrzeb Klienta i jego wymagań.

  Zarówno analiza rynku medycznego jak i analiza rynku farmaceutycznego są potężnym narzędziem biznesowym.

   Podsumowanie umożliwia identyfikację:

  • kluczowych klientów,
  • kluczowych konkurentów,    
  • potrzeb i preferencji zakupowych,
  • trendów na rynku zamówień publicznych.

  Nasze raporty są pomocne również w przeprowadzeniu analizy działań zespołów handlowych oraz odpowiedzialnych za przygotowywanie i składanie ofert w firmie. Klient otrzymuje kompleksowy obraz skuteczności i efektywności pracujących w nim osób. 

  W sytuacji, gdy Klient ma mało czasu na podjęcie decyzji biznesowych, a otrzymane w ramach naszego raportu dane są kluczowe — proponujemy skorzystanie z kontaktu z nami — na pewno znajdziemy rozwiązanie.

  Case study

  Raport jednorazowy z analizy SWZ z uzupełnieniem o wyniki i oferty zwycięskie

  Dla Klienta z branży medycznej przygotowywaliśmy analizę produktów oraz konkurencji na rynku zamówień publicznych. Zapytanie dotyczyło tematyki związanej z systemami do pobierania krwi.
  Po dokładnym omówieniu zakresu tematycznego interesującego Klienta ustaleniu nazw, pod jakimi jego produkty występują w przetargach oraz ram czasowych analizy rynku medycznego przystąpiliśmy do pracy.

  W rezultacie Klient otrzymał szczegółowy raport uwzględniający nie tylko nazwy zamawianych produktów, ale również ich ilości, sposób umieszczenia w pakietach, z których złożone są części postępowań przetargowych.

  W raporcie zestawione zostały również placówki medyczne ogłaszające przetargi oraz wykonawcy zamówienia.

  Taki raport stanowi świetną podstawę m.in. do opracowania podsumowania z uwzględnieniem:
  – środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w danym okresie,
  – ilości zamawianych produktów,
  – zakresów czasowych podpisywanych kontaktów (długości podpisywanych kontraktów),
  – zapotrzebowania na produkt w poszczególnych regionach Polski,
  – unieważnionych postępowań,
  – porównania do konkurencji zarówno w zakresie ofertowym jak i cenowym,
  – wartości rynku.

  Wymienione możliwości nie wyczerpują sposobów wykorzystania naszych podsumowań w codziennej pracy, ponieważ często są one podyktowane potrzebami Klienta i specyfiką jego rynku.

  Zapraszamy do wykorzystania naszej wiedzy, doświadczenia i umiejętności dotyczących przygotowywania spersonalizowanych analiz rynku medycznego oraz analiz rynku farmaceutycznego.

  Q

  Zamówienie raportu analiza rynku

   Raporty bieżące
   z rynku medycznego

   Analiza rynku zamówień publicznych

   Raporty
   opisowe

   Gotowe
   raporty