Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych osobowych jest Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-204, ul. Jordanowska 12; NIP 113-23-93-178, REGON 015309912; Numer rejestru KRS 0000145319; XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, wartość kapitału zakładowego spółki: 371.500 zł. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ang. GDPR — General Data Protection Regulation) jest to rozporządzenie, ujednolicające prawo ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo twoich danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś użytkownikiem naszego serwisu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych do newslettera, osób korzystających z treści do pobrania na naszej stronie lub kontaktujących się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

§3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 2. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 3. W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,.
 4. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 5. W zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] poprosiłeś nas o ofertę.

Przetwarzamy dane podane przez Ciebie podczas rejestracji, a także adres IP użyty podczas ustalania hasła, logowania i otwierania ofert z obszaru logowania. Jeśli dostarczysz nam dodatkowe dane później podczas naszej współpracy biznesowej (np. w ramach umowy lub załącznika) np. numer telefonu komórkowego, przetwarzamy również takie informacje.

Dane osobowe podawane w formularzach na naszych stronach (landing pages) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

NIE zbieramy żadnych szczególnych kategorii danych osobowych.

§4. W jakim celu zbieramy określone dane

Nasza usługa to usługa informacyjna Business-to-Business. Możemy świadczyć usługi lub ustalić warunki współpracy w oczekiwanej jakości tylko wtedy, gdy możemy się z Tobą skontaktować – zarówno przez telefon, jak i przez e-mail – w celu omówienia ofert, które Cię interesują.

Adresy IP są gromadzone wyłącznie ze względów technicznych i prawnych.

§5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Potrzeba umowna: możemy świadczyć usługi tylko wtedy, gdy możemy się z Tobą skontaktować.
 2. Obowiązek prawny: zbieramy treść deklaracji zgody, czas rejestracji i adres IP, treść e-maila z potwierdzeniem (checkmail), czas, kiedy zgoda została potwierdzona , aby móc udowodnić, że dana osoba wyraziła zgodę na nasze warunki i politykę prywatności.

§6. Nasz uzasadniony interes

 1. Ochrona naszego modelu biznesowego: możemy zaoferować bezpłatną wersję próbną tylko, gdy upewniamy się, że ta sama osoba lub firma nie rejestruje się wielokrotnie w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej. Musimy zatem przechowywać dane również po wygaśnięciu bezpłatnej wersji próbnej.
 2. W trakcie testu a także krótko po nim skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia , w jaki sposób Twoja firma będzie chciała korzystać z naszego serwisu w przyszłości.
 3. Przestrzeganie naszych warunków użytkowania: podane przez nas informacje są przeznaczone do wykorzystania przez naszych klientów do składania ofert w ich sektorze biznesowym. Pobieranie danych odnośnie przetargów(w tym dokumentacji przetargowej) lub danych firm zawartych w bazie w celu dalszej odsprzedaży tych informacji jest zabronione. Narzędzia techniczne (na przykład boty) do przechwytywania danych są zabronione, ponieważ mogą zaszkodzić wydajności naszej platformy oraz naruszają nasz interes prawny.

§7. Dobrowolna zgoda

 1. Dając nam dobrowolną zgodę na otrzymywanie wiadomości lub ofert dotyczących naszych usług, pozwalasz nam przesyłać wiadomości e-mail lub dzwonić do Ciebie, jeśli mamy nowe usługi lub pomysły, które naszym zdaniem są pomocne dla Twojej firmy podczas składania ofert. Możemy również wysyłać Ci oferty promocyjne dotyczące naszych usług. Nie będziemy wysyłać Ci wiadomości niezwiązanych z zamówieniami publicznymiZawsze możesz wycofać swoją zgodę wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@pressinfo.pl lub klikając link rezygnacji z subskrypcji umieszczony w jednym z naszych e-maili związanych ze zgodą, którą wyraziłeś.
 1. Uwaga: nie dotyczy to e-maili z nowymi ogłoszeniami, które wysyłamy w ramach naszych zobowiązań umownych. Jeśli chcesz przerwać bezpłatny okres próbny lub chcesz anulować płatną subskrypcję, poinformuj nas o tym wysyłając maila na adres kontakt@pressinfo.pl .

§8. Odbiorcy danych

 1. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy stronom trzecim danych osobowych użytkowników naszego serwisu. Dane osobowe użytkowników udostępniamy tylko i wyłącznie firmom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, t.j. firmom, których usługi są niezbędne do sprawności operacyjnej Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o. (w zakresie księgowości, usług marketingowych oraz prawidłowego działania naszej strony internetowej). Z firmami, które przetwarzają dane na nasze zlecenie posiadamy umowy zapewniające ochronę danych osobowych naszych użytkowników. 

§9. Google Analytics / Cookies

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i użytkowaniem Internetu dla operatora strony. Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Można również zapobiec wykorzystywaniu swoich danych przez Google Analytics (dane generowane przez cookie i związanych z korzystaniem z serwisu internetowego (wł. Twój adres IP) do Google i przetwarzania tych danych przez Google,) pobierając plug-in dostępny pod poniższym linkiem i zainstaluj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . Możesz też zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając następujący link: Wyłącz Google Analytics.
 2. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics – dodatkowe warunki korzystania z usługi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en
 3. Używamy anonimowego znacznika IP dla Google Analytics, co oznacza, że Google nie otrzyma pełnego adresu IP, co uniemożliwi zidentyfikowanie użytkownika lub użycie szczegółowego kierowania geograficznego. Ponadto nie używamy remarketingu, więc nie będziesz otrzymywać od nas reklam na podstawie Twojej historii przeglądania.

§10. Twoje prawa

 1. Masz następujące prawa dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych:
 • Prawo do otrzymywania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, jak długo będą przechowywane i jaki jest tego cel
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia danych, o ile nie jest ograniczone umownymi zapisami, względami prawnymi lub uzasadnionym interesem (patrz wyżej)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Ponadto, masz prawo do złożenia skargi na przetwarzanie twoich danych osobowych w następującym organie kontrolującym:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00
Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00)

https://www.giodo.gov.pl/

W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań, prosimy o kontakt pod adresem rodo@tai.pl lub pod numerem telefonu +48 800 800 707

 

 

Raporty bieżące
z rynku medycznego

Analiza rynku zamówień publicznych

Raporty
opisowe

Gotowe
raporty