Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

O nas

PressinfoMed powstało w odpowiedzi na potrzeby branży medycznej na rynku zamówień publicznych. Naszą firmę tworzą ludzie, których łączy dążenie do zrozumienia korelacji branży medycznej z rynkiem zamówień publicznych, profesjonalizm
i szybka odpowiedź na zmieniające się otoczenie biznesowe. Jesteśmy dumni z ponad 30-letniego doświadczenia w zakresie wspierania firm w dostarczaniu informacji gospodarczej.

Od 15 lat przygotowujemy profesjonalne zestawienia dla firm
z branży medycznej. Słuchamy naszych Klientów i służymy pomocą na każdym etapie działania biznesowego poprzez analizy, badania i ekspertyzy rynkowe.

Jesteśmy ekspertami zaawansowanych analiz i raportów z rynku zamówień publicznych w sektorze medycznym.

Współczesny świat dąży do uproszczeń, automatyzacji oraz korzystania z gotowych rozwiązań. Optymalizacja, organizacja czasu w pracy — to hasła, które przyświecają codziennym działaniom pracowników na różnych szczeblach. Praca związana z wykorzystaniem rynku zamówień publicznych, wymaga szybkości reagowania oraz szerokiej wiedzy.

O tym jak ważny jest czas wiedzą wszyscy. Jest on szczególnie istotny dla osób, które muszą przygotowywać opracowania, prezentacje, podejmować decyzje. Dla nich kompleksowe analizy często mają kluczowe znaczenie. Dotyczy to również rynku medycznego, który jest bardzo rozległy, dlatego też zakres monitorowania zamówień publicznych w branży medycznej jest bardzo szeroki. Ilość rozpoczynanych postępowań publikowanych codziennie jest znacząca, to samo można powiedzieć o wyborze wykonawcy czy przetargach zakończonym unieważnieniem. Gromadzimy zarówno dane na temat ogłoszonych postępowań przetargowych, jak i rozstrzygnięć. Przygotowujemy analizy i podsumowania przygotowywane dla następujących segmentów medycznych:

leki i produkty
farmaceutyczne

materiały
medyczne

sprzęt
medyczny

odżywki
medyczne

odzież medyczna
i jednorazowa

W ramach tych segmentów opracowujemy zarówno raporty bieżące jak i duże analizy wybranego okresu.

Klienci

Q

Skontaktuj się z nami