Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

analiza2

Współczesny świat biznesu jest bardzo konkurencyjny, a sukces firmy zależy od tego, na ile jesteśmy skuteczniejsi od naszych konkurentów. Każdego dnia przedsiębiorca mierzy się z szeregiem decyzji, często opartych na informacjach pochodzących z rynku i wnikliwej ich analizie. Szybkość i precyzja są dwoma wyznacznikami, które nadają kierunek jego działaniom.

Biorąc pod uwagę dynamikę rynku przygotowaliśmy rozwiązanie, które skutecznie usprawni pracę i jednocześnie będzie źródłem wiarygodnej
i sprawdzonej informacji. Kompendium wiedzy na temat zapotrzebowania i dostaw konkretnego produktu (leku, sprzętu medycznego czy środków medycznych), informacji o strukturze rynku, analizy konkurencji oraz ich strategii sprzedażowych jest cenionym przez naszych Klientów narzędziem przygotowanym w oparciu o rzetelną ocenę sektora zamówień publicznych. 

Dlaczego analiza rynku zamówień publicznych
jest ważna/potrzebna?

Szczegółowe dane, które zostały w niej zawarte pozwolą na wnikliwą, wielopłaszczyznową ocenę wybranego obszaru rynku medycznego, stanowiąc wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych odnoszących się do budowania i rozwijania oferty.  Podsumowanie dostarczy wiedzy na temat:

 • charakterystyki rynku przetargów publicznych w branży medycznej,
 • segmentacji placówek medycznych stosujących dany asortyment,
 • analizy konkurencji.

Analiza rynku zamówień publicznych jest zestawieniem danych rynkowych na temat działań konkurencji. Zawiera informację o tym, w jakich przetargach brała udział konkurencja, jakie kwoty zdecydowały o wyborze ich oferty, jakie podmioty ogłosiły przetargi na dany asortyment i jakie dokładnie było na niego zapotrzebowanie. Raporty te umożliwiają szczegółowy poziom wglądu
w ceny, oferowane przez konkurencję i tendencje na rynku zamówień publicznych. To tylko zarys możliwości, ponieważ każda ocena rynku przygotowywana jest pod kątem potrzeb Klienta
i jego wymagań.

 

Podsumowanie umożliwia identyfikację:

 • kluczowych klientów,
 • kluczowych konkurentów,    
 • potrzeb i preferencji zakupowych,
 • trendów na rynku zamówień publicznych.

Nasze raporty są pomocne również w przeprowadzeniu analizy działań zespołów handlowych oraz odpowiedzialnych za przygotowywanie i składanie ofert w firmie. Klient otrzymuje kompleksowy obraz skuteczności i efektywności pracujących w nim osób. 

W sytuacji, gdy Klient ma mało czasu na podjęcie decyzji biznesowych, a otrzymane w ramach naszego raportu dane są kluczowe – proponujemy skorzystanie z kontaktu z nami – na pewno znajdziemy rozwiązanie.

Case study

Raport jednorazowy z analizy SWZ z uzupełnieniem o wyniki i oferty zwycięskie

Dla Klienta z branży medycznej przygotowywaliśmy analizę produktów oraz konkurencji na rynku zamówień publicznych. Zapytanie dotyczyło tematyki związanej z systemami do pobierania krwi.
Po dokładnym ustaleniu zakresu tematycznego interesującego Klienta, ustaleniu nazw pod jakimi jego produkty występują w przetargach oraz ram czasowych analizy przystąpiliśmy do pracy.
W rezultacie Klient otrzymał szczegółowy raport uwzględniający nie tylko nazwy zamawianych produktów, ale również ich ilości, sposób umieszczenia w pakietach, z których złożone są części postępowań przetargowych.

Q

Case study:

Raport jednorazowy z analizy SWZ z uzupełnieniem o wyniki i oferty zwycięskie

Dla Klienta z branży medycznej przygotowywaliśmy analizę produktów oraz konkurencji na rynku zamówień publicznych. Zapytanie dotyczyło tematyki związanej z systemami do pobierania krwi.

Po dokładnym ustaleniu zakresu tematycznego interesującego Klienta, ustaleniu nazw pod jakimi jego produkty występują w przetargach oraz ram czasowych analizy przystąpiliśmy do pracy.

W rezultacie Klient otrzymał szczegółowy raport uwzględniający nie tylko nazwy zamawianych produktów, ale również ich ilości, sposób umieszczenia w pakietach, z których złożone są części postępowań przetargowych.

W raporcie zestawione zostały również placówki medyczne ogłaszające przetargi oraz wykonawcy zamówienia.

Taki raport stanowi świetną podstawę m.in. do opracowania podsumowania z uwzględnieniem:
– środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w danym okresie,
– ilości zamawianych produktów,
– zakresów czasowych podpisywanych kontaktów (długości podpisywanych kontraktów),
– zapotrzebowania na produkt w poszczególnych regionach Polski,
– unieważnionych postępowań,
– porównania do konkurencji zarówno w zakresie ofertowym jak i cenowym,
– wartości rynku.

Wymienione możliwości nie wyczerpują sposobów wykorzystania naszych podsumowań w codziennej pracy, ponieważ często są one podyktowane potrzebami Klienta i specyfiką jego rynku.

Zapraszamy do wykorzystania naszej wiedzy, doświadczenia i umiejętności dotyczących przygotowywania spersonalizowanych analiz.

Q

Zamówienie raportu

  Q

  Zamówienie raportu

   Raporty bieżące
   z rynku medycznego

   Analiza rynku zamówień publicznych

   Raporty
   opisowe

   Gotowe
   raporty