Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Raporty bieżące
z rynku medycznego

Analiza rynku zamówień publicznych

Raporty
opisowe

Gotowe
raporty

2007

początek raportów SWZ
od 2007 roku

72 000

ponad 72 000 przygotowywanych codziennie raportów przetargowych

200

ponad 200 klientów

2 248

Liczba ogłoszonych przetargów

43 668

Liczba aktualnych kontraktów zawartych ze zwycięskimi firmami

7 092 654 089

Wartość umów w ramach zamówień publicznych

Liczba ogłoszonych przetargów

Liczba aktualnych kontraktów zawartych ze zwycięskimi firmami

Wartość umów w ramach zamówień publicznych

PressinfoMed to najwyższej jakości raporty, zaawansowane analizy i podsumowania rynku zamówień publicznych przygotowane przez doświadczonych ekspertów.

  • innowacyjny bieżący monitoring przetargów w branży medycznej
  • analiza rynku zamówień publicznych w branży medycznej
  • badanie konkurencji
  • wprowadzenie nowego produktu na rynek
  • analiza sprzedaży szpitalnej
  • badanie sprzedaży konkretnego produktu – leku, sprzętu medycznego, materiału jednorazowego użytku
  • w pełni spersonalizowane i wyselekcjonowane oferty
  • zindywidualizowane podejście i opieka na każdym etapie umowy

Klienci

Q

Skontaktuj się z nami