Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Sprzęt medyczny

Czas pandemii spowodował większe poruszenie na rynku zakupowym w sektorze związanym z zakupem sprzętu medycznego. Nie znaczy to jednak, że czas wzmożonej aktywności doprowadził do sytuacji, w której rynek całkowicie się przesycił, a obecnie nie publikowane jest żadne postępowanie. Każdego tygodnia zamawiający ogłaszają kilkadziesiąt postępowań i publikują co najmniej kilkadziesiąt rozstrzygnięć.

Taka ilość informacji wymaga dużo czasu na jej weryfikację w celu znalezienia tego, co nas naprawdę interesuje. W niektórych przypadkach nazwa urządzenia zawarta jest w przedmiocie przetargu. Zdarza się również, że sam przedmiot nie wystarczy ze względu na jego zbyt ogólne sformułowanie („Zakup sprzętu medycznego”). Proste wyszukiwanie po hasłach w przedmiocie zamówienia, nawet nie odnajdzie postępowania na konkretny asortyment, który został wymieniony w wykazach asortymentowo-cenowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa gotowe narzędzie, dzięki któremu oszczędzicie czas poświęcony na wyszukiwanie, a który będziecie mogli przeznaczyć np. na przygotowanie się do złożenia oferty czy analizę działań konkurencji.

Tak naprawdę, nasze raporty spełniają większość potrzeb zarówno działów zakupowych jak i kadry menadżerskiej. Podsumowania, prezentacje czy decyzje biznesowe – to tylko wycinek możliwości,
w których wykorzystywane są nasze opracowania.

Q

Skontaktuj się z nami

  Raporty bieżące
  z rynku medycznego

  Analiza rynku zamówień publicznych

  Raporty
  opisowe

  Gotowe
  raporty