Naliczenie kar umownych w trakcie realizacji określonych, w szczególności długoletnich przedsięwzięć, jest pewnym standardem. Przykładowo wykonawcy składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, często...

czytaj dalej