Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Zamawiającego – Podmiotowe środki dowodowe

Okiem Zamawiającego – Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający po badaniu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wyjaśnieniu ich treści, poprawieniu omyłek, wyjaśnieniu rażąco niskich cen czy też uzupełnieniu przedmiotowych środków dowodowych –...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Rażąco niska cena  

Okiem Zamawiającego – Rażąco niska cena  

Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert zobowiązany jest zweryfikować ceny podane przez wykonawców pod kątem rażąco niskiej ceny. Wbrew pozorom występowanie rażąco niskiej ceny w ofertach jest zjawiskiem dość powszechnym....

czytaj dalej
O udostępnieniu próbek

O udostępnieniu próbek

Jednym z najpopularniejszych przedmiotowych środków dowodowych jest próbka, a więc nic innego jak pewien towar, przedkładany celem potwierdzenia  zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Wadium w ustawie Pzp

Okiem Zamawiającego – Wadium w ustawie Pzp

Ustawodawca w ustawie Pzp nie wskazał definicji pojęcia wadium, zostało to określone w art. 70 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, iż wadium stanowi zabezpieczenie wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub...

czytaj dalej