Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Zamawiającego – Zakończenie postępowania

Okiem Zamawiającego – Zakończenie postępowania

Główny celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie ważnej umowy z wybranym wykonawcą. Po badaniu i ocenie ofert, w której zamawiający musi wykazać się niezwykłą dokładnością przy ocenie każdego...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – termin związania ofertą

Okiem Zamawiającego – termin związania ofertą

Z reguły każdemu zamawiającemu, który wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zależy na tym, aby czas jego trwania był możliwie jak najkrótszy, a końcowym efektem była podpisana umowa. W ustawie Pzp w...

czytaj dalej