Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Zamawiającego – Otwarcie ofert

Okiem Zamawiającego – Otwarcie ofert

Zamawiający w całym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonuje wiele czynności.  Po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym lub przetargu nieograniczonym oraz udostępnieniu...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – Zmiana treści SWZ

Okiem Zamawiającego – Zmiana treści SWZ

Zamawiający po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym lub przetargu nieograniczonym i udostępnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania Specyfikacji Warunków Zamówienia...

czytaj dalej