Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem wykonawcy – Rażąco niska cena w ofercie

Okiem wykonawcy – Rażąco niska cena w ofercie

Zamawiający podczas badania i oceny ofert weryfikuje oferty pod kątem występowania rażąco niskiej ceny.  Ustawodawca umożliwił zamawiającemu wezwanie do udzielenia wyjaśnień w przypadku, jeśli cena lub jej istotne części...

czytaj dalej