Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

O badaniu rynku przetargowego

O badaniu rynku przetargowego

Zanim powstanie raport czy badania rynku a wyniki zostaną opublikowane, musimy przeprowadzić szereg następujących po sobie czynności. Żadnej nie możemy pominąć i każda jest tak samo ważna z punktu widzenia końcowych wniosków....

czytaj dalej
O nowym obowiązku konsorcjantów

O nowym obowiązku konsorcjantów

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „PZP”) nałożyła nowe obowiązki nie tylko na zamawiających publicznych, ale również na wykonawców, którzy praktykują składanie ofert w ramach konsorcjum....

czytaj dalej