Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

O zatrzymaniu wadium słów kilka

O zatrzymaniu wadium słów kilka

Wadium, to instytucja, która wywodzi się z przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający są uprawnieni do żądania wadium, celem zabezpieczenia oferty złożonej przez wykonawców. Wadium to nic innego jak suma pieniężna, którą wykonawca...

czytaj dalej
O zatrzymaniu wadium słów kilka

O referencjach słów kilka

Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu bardzo często stawiają warunek udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia w wykonaniu określonych robót budowlanych, dostaw bądź usług. Artykuł powstał we współpracy z...

czytaj dalej