Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Wykonawcy – Kryteria oceny ofert

Okiem Wykonawcy – Kryteria oceny ofert

Kolejną istotną kwestią, na jaką powinien zwrócić uwagę wykonawca w Specyfikacji Warunków Zamówienia, są kryteria oceny ofert.  Mają one bezpośredni wpływ na decyzje wykonawcy o udziale w danym postępowaniu przetargowym,...

czytaj dalej