Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

04.08.2022

Zakończono prace nad Platformą e-Zamówienia

Wieloletnie prace nad Platformą e-Zamówienia dobiegły końca. Już teraz zamawiający mogą prowadzić pełne postępowania z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na Platformie.

 

 

Jakie były ostatnie zmiany?

Na Platformę zostały dodane ostatnie formularze ogłoszeń unijnych, co umożliwi zamawiającym przekazywanie do publikacji w TED wszystkich ogłoszeń unijnych z poziomu Platformy.

Do dyspozycji zamawiających oddano następujące ogłoszenia i formularze:

Dyrektywa 2014/24/UE:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o modyfikacjach

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Dyrektywa 2014/25/UE:

System kwalifikowania – zamówienia sektorowe

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o modyfikacjach

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2014/23/EU:

Ogłoszenie o koncesji

Ogłoszenie o udzieleniu koncesji

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o modyfikacjach

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – koncesje

Dyrektywy 2009/81/EC:

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Ogłoszenie o podwykonawstwie

Dyrektywa 2014/24/EU i 2014/25/EU:

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Dodano również dodatkowe usprawnienia API:

API MO – umożliwiające przekazywanie z zewnętrznych portali e-usług ogłoszeń krajowych na Platformę e-Zamówienia celem ich  publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych;

API BZP – udostępniające usługi związane z odczytem danych opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów oraz odczytem ilości opublikowanych ogłoszeń krajowych w BZP według zadanych kryteriów.

Koniec miniPortalu?

Nie jest tajemnicą, że dobiega końca możliwość prowadzenia postępowań przetargowych na platformie miniPortal. Pierwotnie zakładano, że jej wyłączenie nastąpi już pierwszego września. Z uwagi na liczne sygnały od uczestników rynku, zdecydowano, że z platformy będzie można korzystać do końca 2022 r. Przesunięcie tego terminu umożliwi lepsze poznanie funkcjonalności Platformy eZamówienia i pozwoli uniknąć niepotrzebnego zamieszania.

Warto również pamiętać, że wszystkie postępowania, które zostaną wszczęte do 31 grudnia 2022 r za pośrednictwem miniPortalu, będą mogły być zakończone również na tej platformie.

 

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Autor: Renata Polisiakiewicz

Q

Skontaktuj się z nami