Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

27.10.2023

Zmiany w formularzach do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Zmiana formularza ogłoszeńKażdy zamawiający wysyłając swoje ogłoszenie do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej od dnia 25.10.2023 r. spotka się z nowymi e-formularzami, które będą publikowane przez narzędzie eNotice2.

Powyższa zmiana następuje w wyniku zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej (KE) 2019/1780 z dnia 23 września 2019 r. ustanawiającej standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 (Urz. UE L 272 z 25.10.2019,7) w zakresie standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Obecnie standardowe formularze, które są pomocne w publikacji danych dotyczących zamówień publicznych to:

  • Formularze w schemacie TED (określone w rozporządzeniu (UE)2015/1986
  • E-formularze określone w rozporządzeniu (UE) 2019/1780

E-formularze dostępne są dla zamawiających już od 14 listopada 2022 r., jednak dopiero od dnia 25.10.2023 r. stosowanie tych e-formularzy będzie obowiązkowe. Od tego dnia Urząd Publikacji nie będzie akceptował ogłoszeń w schemacie TED. Wszystkie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej będą tworzone się przy pomocy e-formularzy wyłącznie poprzez eNotice2.

Od tego dnia nie będzie możliwości korzystania z obecnie dostępnych formularzy zarówno przez usługę eNotice jak również przez usługi oferowane w tym zakresie przy pomocy eSenderów.

Do publikacji kolejnych ogłoszeń do wszczętego już postępowania również używane będą nowe e-formularze. Do tego celu w eNotice2 lub usłudze innego eSendera będzie udostępniony konwerter, za pomocą którego formularze będą dostosowane do wprowadzonych zmian.

Zamawiający korzystający z usług eSendera powinni zweryfikować udostępniane przez nich formularze, aby mieć pewność co do ich zgodności z nowymi obowiązującymi wzorami.

W związku z tymi zmianami platforma e-Zamówienia już w dniu 20.07.2023 r. wstrzymała możliwość wysyłania ogłoszeń w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej za pośrednictwem usługi eSendera. Wydała również komunikat, iż usługa eSendera platformy E-zamówień nie będzie gotowa na dzień 25.10.2023 r. z uwagi na potrzebę dostosowania jej do nowych przepisów.

Urząd Zamówień Publicznych w swoim komunikacie dotyczącym zmiany formularzy ogłoszeń unijnych zauważył, iż istnieje realne ryzyko, że w przypadku eSenderów zmiany wynikające z rozporządzenia mogą nie być wprowadzone w wymaganym terminie. Zarekomendował, aby zamawiający przy przekazywaniu ogłoszeń do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej korzystali z usługi eNotice pomijając usługę eSenderów, chyba że otrzymają potwierdzenie od dostawców tych usług o ich dostosowaniu do nowego systemu prawnego na 25.10.2023 r.

 

Katarzyna Wójciga 

Specjalista ds. zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców.

 

Q

Skontaktuj się z nami