Raport LUTY

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego raportu, który przedstawia branżę farmaceutyczną na rynku zamówień publicznych.

Kategoria:

Opis

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego raportu, który przedstawia branżę farmaceutyczną na rynku zamówień publicznych. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim stopniu co zgłoszone informacje.
Analiza obejmuje wyłącznie postępowania przetargowe, które zakończyły się wyłonieniem wykonawcy zamówienia.
W lutym 2021 r. wybrano wykonawcę 5 047 części przetargowych na dostawy leków na łączną kwotę 1 596 967 840 PLN.

Żeby otrzymać bezpłatny raport, wystarczy wypełnić formularz, który jest dostępny po wybraniu przycisku więcej.