W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zdarza się, że oferty są składane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 58 dopuszcza taką...

czytaj dalej