Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem wykonawcy – Na co zwrócić uwagę w SWZ?

Okiem wykonawcy – Na co zwrócić uwagę w SWZ?

Gdy wykonawca znajdzie już ogłoszenie, które go zainteresuje, to w jego treści znajdzie adres strony internetowej prowadzonego postępowania. To właśnie w tym miejscu wykonawca znajdzie cały komplet dokumentów przygotowanych...

czytaj dalej
Okiem zamawiającego -Kilka słów na zakończenie

Okiem zamawiającego -Kilka słów na zakończenie

Cykl artykułów Okiem zamawiającego pozwolił nam zobaczyć, jak zamówienia publiczne wyglądają od strony instytucji publicznej zobowiązanej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Artykuły w sposób chronologiczny...

czytaj dalej
Rozwiązanie umowy a wykluczenie z postępowania

Rozwiązanie umowy a wykluczenie z postępowania

Odstąpienie bądź wypowiedzenie umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego to jedna z najdotkliwszych konsekwencji dla wykonawcy, ponieważ oznacza unicestwienie stosunku obligacyjnego łączącego wykonawcę z zamawiającym....

czytaj dalej
Podsumowanie roku 2022 w zamówieniach publicznych

Podsumowanie roku 2022 w zamówieniach publicznych

Koniec roku i początek nowego są takim czasem, kiedy dokonujemy podsumowań tego, co już minęło a zarazem snujemy nowe plany o nadchodzącej przyszłości. W niniejszym artykule wrócimy do tego, co działo się w 2022 roku na rynku...

czytaj dalej
Okiem Zamawiającego – termin związania ofertą

Okiem Zamawiającego – termin związania ofertą

Z reguły każdemu zamawiającemu, który wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zależy na tym, aby czas jego trwania był możliwie jak najkrótszy, a końcowym efektem była podpisana umowa. W ustawie Pzp w...

czytaj dalej