Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

O przedmiotowych środkach dowodowych

O przedmiotowych środkach dowodowych

Przedmiotowe środki dowodowe to nic innego jak środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów...

czytaj dalej
O wpływie wojny w Ukrainie na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego

O ustawie sankcyjnej słów kilka

Dnia 16 kwietnia 2022 roku, weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: „ustawa...

czytaj dalej
O wpływie wojny w Ukrainie na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego

O zatrzymaniu wadium słów kilka

Wadium, to instytucja, która wywodzi się z przepisów kodeksu cywilnego. Zamawiający są uprawnieni do żądania wadium, celem zabezpieczenia oferty złożonej przez wykonawców. Wadium to nic innego jak suma pieniężna, którą wykonawca ma...

czytaj dalej
O wpływie wojny w Ukrainie na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego

O referencjach słów kilka

Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu bardzo często stawiają warunek udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia w wykonaniu określonych robót budowlanych, dostaw bądź usług. Artykuł powstał we współpracy z Partnerem...

czytaj dalej
O wpływie wojny w Ukrainie na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego

Kary umowne a należyte wykonanie prac

Naliczenie kar umownych w trakcie realizacji określonych, w szczególności długoletnich przedsięwzięć, jest pewnym standardem. Przykładowo wykonawcy składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, często nawet wliczają...

czytaj dalej