Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Wykonawcy – Odwołanie

Okiem Wykonawcy – Odwołanie

Środki ochrony prawnej pełnią bardzo ważną funkcję w całym systemie zamówień publicznych. To właśnie one chronią interes prawny podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, czyli wykonawców. Odwołanie do Krajowej Izby...

czytaj dalej
Okiem Wykonawcy – Tajemnica przedsiębiorstwa

Okiem Wykonawcy – Tajemnica przedsiębiorstwa

Odnosząc się do poprzedniego artykułu dotyczącego protokołu z postępowania przetargowego oraz wglądu do ofert konkurencji, uzyskujemy potwierdzenie, że zasady jawności i przejrzystości są fundamentalnymi zasadami zamówień...

czytaj dalej