Ekspert rynku medycznego

w zamówieniach publicznych

Aktualności

Okiem Wykonawcy – podsumowanie

Okiem Wykonawcy – podsumowanie

 Przez ostatnie pół roku zaprezentowaliśmy państwu szereg artykułów, w których spoglądamy na zamówienia publiczne – a konkretnie na postępowania przetargowe okiem Wykonawcy. Zaprezentowaliśmy państwu najistotniejsze kwestie, na...

czytaj dalej
Okiem Wykonawcy – Odwołanie

Okiem Wykonawcy – Odwołanie

Środki ochrony prawnej pełnią bardzo ważną funkcję w całym systemie zamówień publicznych. To właśnie one chronią interes prawny podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, czyli wykonawców. Odwołanie do Krajowej Izby...

czytaj dalej
Okiem Wykonawcy – Tajemnica przedsiębiorstwa

Okiem Wykonawcy – Tajemnica przedsiębiorstwa

Odnosząc się do poprzedniego artykułu dotyczącego protokołu z postępowania przetargowego oraz wglądu do ofert konkurencji, uzyskujemy potwierdzenie, że zasady jawności i przejrzystości są fundamentalnymi zasadami zamówień...

czytaj dalej
Okiem wykonawcy – Rażąco niska cena w ofercie

Okiem wykonawcy – Rażąco niska cena w ofercie

Zamawiający podczas badania i oceny ofert weryfikuje oferty pod kątem występowania rażąco niskiej ceny.  Ustawodawca umożliwił zamawiającemu wezwanie do udzielenia wyjaśnień w przypadku, jeśli cena lub jej istotne części...

czytaj dalej